Curso de Iniciación al Doppler Vascular Periférico (2da edición) (e-learning) 2023