Curso de Iniciación al Doppler Vascular Periférico (3ra edición) (e-learning) 2021